Šveicē dzīvojošajiem latviešiem, regulāri kopā dejojot un dziedot, ir iespēja izdzīvot, uzturēt un attīstīt savu kultūru. Biedrība tika dibināta, lai visām ieinteresētajām pusēm būtu iespēja iepazīt latviešu kultūru Šveicē.