Latviešu kultūra Šveicē

Mērķis

Latviešu kultūras un sociālās dzīves uzturēšana un saglabāšana Šveicē

Misija

Publisku kultūras pasākumu organizēšana, it īpaši kultūras projekti un vizualizācija gan mūzikas un kustības, gan dizaina jomā

Filozofija

Bezpeļņas organizācija, politiski neatkarīga un reliģiski neitrāla